1983 – 1991  ČKD Projektový ústav Praha

–  Internát SOU ČKD Hronov – projekt rekonstrukce, realizace
inv. náklady: cca. 5 mil. Kč
–   Administrativní budova ČKD Praha – Radlická ulice – projekt rekonstrukce, realizace
inv. náklady cca. 5 mil. Kč
–   96 bytových jednotek – Hudcova zahrada, Choceň – projekt, realizace
inv. náklady cca. 40 mil. Kč
investor: ČKD a Orličan Choceň
–   Hala ČKD Praha – Vysočany
inv. náklady cca. 50 mil. Kč

1991 – 1992  BKP projekt Pardubice

01/92 – Pekárna Praha 8 – Čimice
studie
investor: Ing. Chlum
inv. náklady: technologie: 4 mil. Kč; stav. část: 10,4 mil. Kč

1992 – 1993 Cheming Pardubice
Rekonstrukce Mělnické boudy, Pec pod Sněžkou
projekt
realizace: 1992 – 1994
investor: SOL Trutnov
inv. náklady souboru staveb 46 mil. Kč
z toho SO-01 – zotavovna pro děti cca. 15 mil. Kč

Acetylénka NH Ostrava
studie
inv. náklady souboru staveb cca 100 mil. Kč

r. 1994 – soukromý podnikatel

– Rekonstrukce chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích
zpracování stavebního programu komplexní rekonstrukce a inženýrská činnost
investor: Arciděkanský úřad Pardubice
inv. náklady: cca. 14,5 mil. Kč
realizace: 1994 – 1997

1995 – J.S. projekt – sdružení

– Administrativní budova TMB Media, Pardubice
dokumentace k územnímu řízení – 01/95
novostavba
inv. náklady: 7,5 mil. Kč
– Prodejna průmyslového zboží Heřmanův Městec
projekt pro SP
novostavba
inv. náklady: cca. 7 mil. Kč
investor: fa Chmelík – Tichý

r. 1996 – soukromý podnikatel

– Půdní vestavba byt. Domu č.p. 1053, Štefánikova ul., Pardubice
(2 mezonetové byty vč. stoup. vedení)
projekt pro SP – 05/96
realizace: 1995 – 1999
– Program regenerace MPZ Heřmanův Městec
inženýrská činnost – r. 1996
Investor: město Heřmanův Městec

r. 1997 – soukromý podnikatel

– Stavební úpravy domu č.p. 70, Zelenobranská, Pardubice
nemovitá kulturní památka – ranně renesanční měšťanský dům
inženýrská činnost: 1996 – 1998
projekt: 97
inv. náklady: cca. 4 mil. Kč
realizace: 1996 – 1998
– Autocentrum Bohdaneč
stavební záměr: 05/97
investor: L. Jedlička, Černá u Bohdanče 62
inv. náklady: cca. 22 mil. Kč
– Malá obřadní síň v areálu hl. hřbitova v Pardubicích
studie rekonstrukce: 05/97
investor: město Pardubice
inv. náklady: cca. 5 mil. Kč
– Kostel Nejsvětější Trojice – Žacléř
stavební program a propočet rekonstrukce 07/97
investor: Římskokatolický farní úřad, Horní Staré Město, Trutnov
inv. náklady: cca. 8,5 mil. Kč

r. 1998 – soukromý podnikatel

– Kostel sv. Václava – Trutnov – Horní Staré Město
stavební program rekonstrukce a propočet – 04/98
investor: Římskokatolický farní úřad, Horní Staré Město, Trutnov
inv. náklady: cca. 7,5 mil. Kč
– Rodinný dům na p.č. 361/1 v Praze – Písnici
projekt pro stavební řízení – 06/98
investor: Ing. Vít a Věra Tauchmanovi, Čimelická 964/5, Praha 4 – Lhotka
inv. náklady: 6 mil. Kč
realizace: od r. 1998
– Stavební úpravy domu č.p. 656, Hošťálkova, Praha 6 – Břevnov
projekt pro stavební řízení – 08/98
inv. náklady: cca. 3,75 mil. Kč
realizace: od r. 1999

r. 1999 – soukromý podnikatel

– Stavební úpravy domu č.p. 13, Pernštýnská ul., Pardubice – nemovitá kulturní památka
studie, inženýrská činnost – 09/99
investor: Mgr. Karel Rücker
inv. náklady: cca. 3 mil. Kč
– Rodinný dům na č.p. 134/17, Tolarova ul., Rosice nad Labem
dokumentace pro stavební řízení – 11/99
investor: Ing. Petr a Renata Vopršalovi
inv. náklady: 3,9 mil. Kč

r. 2000 – soukromý podnikatel

– Změny územního plánu obce Černá u Bohdanče od 01/00 do 08/01
objednatel: obec Černá u Bohdanče
rozsah území: cca. 19,5 ha
– Stavební úpravy domu č.p. 13, Pernštýnská ul., Pardubice – nemovitá kulturní památka
2 ranně renesanční měšťanské domy
dokumentace pro stavební řízení – 02/2000
investor: Mgr. Karel Rücker
realizace: 09/2000 – 12/2000
kompletní rekonstrukce střech a obvodového pláště – odstranění vlhkosti, výměna oken a dveří, restaurátorské práce na malbách a kamenných prvcích, fasády
organizace výběrového řízení – stavební a restaurátorské práce
autorský a technický dozor
– Rozšíření inženýrských sítí v obci Černá u Bohdanče
dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení – 04/2000
investor: obec Černá u Bohdanče
inv. náklady: cca. 1,6 mil. Kč

r. 2001 – soukromý podnikatel

– Stavební úpravy domu č.p. 46, Pernštýnská ul., Pardubice – nemovitá kulturní památka
ranně renesanční měšťanský
dokumentace pro stavební řízení – 02/2001
investor: ak. mal. Hana Vítová
realizace: od 03/2001
statické zajištění, stavební a restaurátorské práce, organizace výběrového řízení
autorský a technický dozor
– Kostel sv. Bartoloměje, Heřmanův Městec
průzkumy, zaměření a dokumentace pro stavební řízení 10/2001
investor: Město a Římskokatolická farnost Heřmanův Městec
inv. náklady: 9 mil. Kč
– Rodinný dům Studené
studie a dokumentace k územnímu řízení 11-12/2001
investor: Jitka Němcová
inv. náklady: 7 mil. Kč

r. 2002 – soukromý podnikatel

– ŠMIDBERSKÝ – INTERNATIONAL TRANSPORT
Autodoprava Šmidberský – Administrativně provozní budova Bukovka
dokumentace pro stavební řízení – 09/2002
investor: Roman Šmidberský, Pardubice
– Hotel zámek Hrubá Skála
objemová a dispoziční studie – 1.kolo soutěže 12/2002
investor: fa GEN
provozovatel: fa OREA
inv. náklady: 247 mil. Kč

r. 2003 – soukromý podnikatel

– Zámecký most Pardubice – rekonstrukce
realizační dokumentace 02/2003
objednatel: ak. soch. Jiří Středa (Praha), ak. soch. Arnold Bartůněk (Litomyšl)
– JHV-Engineering, spol. s r.o. – administrativně provozní budova
objemová a dispoziční studie 02/2003
investor: JHV-Engineering, spol. s r.o. Pardubice
inv. náklady: 8,3 mil. Kč
– Rodinný dům Studené
dokumentace ke stavebnímu řízení 03/2003
investor: Jitka Němcová
inv. náklady: 7 mil. Kč
– Epistav, spol. s r.o.-administrativně provozní budova
objemová a dispoziční studie 05/2003
investor: Epistav, spol. s r.o. Praha
inv. náklady: 14,0 mil. Kč
– Hotel zámek Hrubá Skála
objemová a dispoziční studie – 2.kolo soutěže 07/2003
investor: fa GEN
provozovatel: fa OREA
inv. náklady: 247 mil. Kč
– Rodinný dům Studené
realizační dokumentace 10/2003
investor: Jitka Němcová
inv. náklady: 7 mil. Kč

r. 2004 – soukromý podnikatel

– Rodinný dům na p.p.č. 574/35 a 574/36, Staré Hradiště
dokumentace ke stavebnímu řízení, inž. činnost – 07/2004
investor: Ing. Radomír Novotný
inv. náklady: 4 mil. Kč
– Rodinný dům na p.p.č. 574/35 a 574/36, Staré Hradiště
realizační dokumentace, inž. činnost – autorský a technický dozor
investor: Ing. Radomír Novotný
inv. náklady: 4 mil. Kč
– Sportovní a rekreační areál
studie 12/2004
investor: Místní komunita Salesiánů Dona Boska
v Pardubicích a Salesiánské středisko mládeže
inv. náklady: 9,7 mil. Kč

r. 2005 – soukromý podnikatel

– Multifunkční centrum
dokumentace ke stavebnímu řízení – 02/2005
investor: Salesiánské středisko mládeže – Dům dětí a mládeže,
Zborovské náměstí 2018, Pardubice
inv. náklady: 7 mil. Kč
realizace: r. 2005 – 2006
– Rodinný dům na p.p.č. 574/35 a 574/36, Staré Hradiště
autorský a technický dozor
investor: Ing. Radomír Novotný
inv. náklady: 4,0 mil. Kč
realizace: r. 2004 – 2006
– Základní škola waldorfská, Pardubice
projektová a inženýrská činnost – od 04/2005 do 08/2008
investor: Spolek rodičů pro podporu waldorfské školy v Pardubicích
cena služeb : 120 000,- Kč

r. 2006 – soukromý podnikatel

– Základní škola waldorfská, Pardubice
projektová a inženýrská činnost – od 04/2005 do 08/2008
investor: Spolek rodičů pro podporu waldorfské školy v Pardubicích
cena služeb: 170 000,- Kč
– Rodinný dům na p.p.č. 574/35 a 574/36, Staré Hradiště
realizační dokumentace, inž. činnost – autorský a technický dozor
investor: Ing. Radomír Novotný
inv. náklady: 4 mil. Kč
realizace: r. 2004 – 2006
cena služeb: 150 775 Kč
– Odstranění mazutových tanků v areálu firmy Holcim v Prachovicích
dokumentace ke stavebnímu řízení – 01/2006
investor: Holcim Prachovice
inv. náklady:
realizace: r. 2006

r. 2007

– Rodinný dům Bor u Skutče – stavební úpravy
dokumentace ke stavebnímu řízení
investor: manž. Abrahamovi
inv. náklady: 2,5 mil. Kč
realizace: r. 2009 – 2010
cena služeb: 100 000 Kč
– Základní škola waldorfská, Pardubice
projektová a inženýrská činnost – od 04/2005 do 08/2008
investor: Spolek rodičů pro podporu waldorfské školy v Pardubicích
cena služeb: 245 000,- Kč

r. 2008

– Základní škola waldorfská, Pardubice
projektová a inženýrská činnost – od 04/2005 do 08/2008
investor: Spolek rodičů pro podporu waldorfské školy v Pardubicích
cena služeb: 180 000,- Kč
– Stavební úpravy areálu PETROF Hradec Králové
projektová a inženýrská činnost
investor: YATE s.r.o. Hradec Králové
cena služeb: 112 300,- Kč
– Expertní posudky technické kvality projektů
v rámci ROP NUTS II Severovýchod
objednatel: RRR soudržnosti SV – Hradec Králové
cena služeb: 42 000,- Kč
inv. náklady: 363 mil. Kč

r. 2009

– Expertní posudky technické kvality projektů
v rámci ROP NUTS II Severovýchod
objednatel: RRR soudržnosti SV – Hradec Králové
cena služeb: 27 000,- Kč
inv. náklady: 159,5 mil. Kč
– Přístavba Malé vodní elektrárny Pardubice
projektová a inženýrská činnost
investor: ČEZ, Obnovitelné zdroje, Hradec Králové
cena služeb: cca 110 000,- Kč
– Stavební úpravy areálu firmy M.R.P. Lázně Bohdaneč
projektová a inženýrská činnost
investor: M.R.P., a.s.
inv. náklady: 12,0 mil. Kč
realizace: r. 2009 – 2010
cena služeb: 282 200,- Kč
– Stavební úpravy MŠ Chroustovice, střecha, zateplení, výměna oken
projektová a inženýrská činnost
investor: Městys Chroustovice
inv. náklady: 5,8 mil. Kč
realizace: r. 2009
cena služeb: 275 000,- Kč

r. 2010

– Stavební úpravy MěÚ Horní Jelení – střecha, výměna oken, celkové zateplení
dokumentace k ohlášení stavby
investor: MěÚ Horní Jelení
inv. náklady: 2 mil. Kč
– Expertní posudky technické kvality projektů
v rámci ROP NUTS II Severovýchod
objednatel: RRR soudržnosti SV – Hradec Králové
cena služeb: 52 000,- Kč
inv. náklady: 261,5 mil. Kč
– MŠ Horní Ředice
studie
investor: Obec Horní Ředice
inv. náklady: 11 mil. Kč
– Rodinný dům Račice
dokumentace ke stavebnímu řízení, inž. činnost
investor: manž. Netušilovi
inv. náklady: 12,0 mil. Kč
cena služeb: 300 000,- Kč
– Stavební úpravy sídla firmy VST, s.r.o.
dokumentace ke stavebnímu řízení, inženýrská činnost
investor: VST Support, s.r.o.
inv. náklady: 4 mil. Kč
realizace: r. 2010
cena služeb: 195 000,- Kč

r. 2011 – soukromý podnikatel

– Stavební úpravy bytového domu, Tylova ul., Pardubice
dokumentace ke stavebnímu řízení
investor: MUDr. Jaroslav Jirásko Jirásko
inv. náklady: 2,5 mil. Kč

– Rodinný dům Studenec u Horek
dokumentace ke stavebnímu řízení
investor: Vít  Tauchman
inv. náklady: 3,5 mil. Kč

– Stavební úpravy a přístavba domu – Praha, Kyje
zaměření objektu, studie stavby
investor: MUDr. Miroslav Pospíšil
inv. náklady: 5,0 mil. Kč

– Rodinný dům Praha – Třeboradice
dokumentace k územnímu řízení, studie stavby
investor: Ing. Jan Zelenka
inv. náklady: 3,5 mil. Kč

r. 2012 – soukromý podnikatel

– Rodinný dům Mnětice
dokumentace ke stavebnímu řízení
investor: Bc. Jan Skala
inv. náklady: 3,5 mil. Kč

– Stavební úpravy areálu PETROF Hradec Králové
projektová činnost
investor: YATE s.r.o. Hradec Králové

– Zahradní sklep Roudnička, Hradec Králové
dokumentace k ohlášení stavby
investor: Ing. Jaroslav Záhora

– Ocelová plošina v objektu U8 – areál Semtín
projektová činnost
investor: PLISKA podlahy, s.r.o

– Stavební úpravy bývalého mlýna, Nová Ves u Jarošova
zaměření objektu, dokumentace ke stavebnímu řízení, projektová a inženýrská činnost
investor: Ing. Lukáš Řádek