Veškeré projekty pro Vás realizují:

Ing. Jiří Staněk
člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků, evidenční číslo:  0701095

Ing. arch. Jan Staněk
absolvent Fakulty stavební, ČVUT Praha, obor Architektura a stavitelství